กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้อาเซียน 2021

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

1.ประเทศบรูไน

2.ประเทศกัมพูชา

3.ประเทศอินโดนีเซีย

3.ประเทศลาว

5.ประเทศมาเลเซีย

6.ประเทศเมียนมา

7.ประเทศฟิลิปปินส์

8.ประเทศสิงคโปร์

9.ประเทศไทย

10.ประเทศเวียดนาม